Räddningsledarekurs 1990 på F 14 i Halmstad

Omg 934 kursen genomfördes i Halmstad.

Vpl Omgång 951 utbildningsplats Halmstad

Vpl omgång 954 utbildningsplats Halmstad

Vpl omgång 961 Utbildningsplats Halmstad

Vpl omgång 964 utbildningsplats Halmstad

IL Cert-kurs 2001, en kurs som skall genomföra vart 4:e år för att få behålla behörighet att sitta i skarp tjänst.

Brandförloppskurs för blivande rökdykinstruktörer 1996

Repkurs för F21 flygplatsbrandmän 2006, kursen genomfördes i egen regi, med kurschef Jocke Halén FMHS


Stående fr v. Ulf Johansson, Per Tjärdalen, Erik Pekkari, Olle Klingefur, Magnus Johansson, Håkan Olofsson, Jens Johansson, Daniel Leastadius, Christer Lindgren,

Nedre raden fr v: Johan Granberg, Hans-Erik Aro, Joakim Månsson, Fredrik Erixon, Daniel Grönlund, Niklas Widmark


Repkurs för F21 flygplatsbrandmän 2006, kursen genomfördes i egen regi, med kurschef Jocke Halén FMHS

Repkurs för F21 flygplatsbrandmän 2006, kursen genomfördes i egen regi, med kurschef Jocke Halén FMHS

Certifieringskurs för insatsledare 2009