En vädjan till alla fd befäl, värnpliktiga och anställda brandmän som tjänstgör eller har tjänstgjort på F 21 flygplatsräddningstjänsten. för att skapa en så omfattande hemsida som möjligt så vill vi att ni kontaktar Christer Lindgren och skickar in scannade eller på annat sätt digitala bilder tillsammans med lite text som beskriver när var och hur. Bilder och inlägg kommer sedan att inarbetas i vår hemsida.

 

mailadress: flygmuseet.f21.fordon@gmail.com