Haveribil 914 är i första hand avsedd för släcknings- och räddningsarbeten vid flyghaverier, men kan med fördel även användas vid t ex hus- och skogsbränder. Chassit är en treaxlig, sexhjulsdriven Volvo lastbil 3154 (ltgbil 93a) med turbomotor, 600 W generator och med kraftuttag för drivning av brandpump och vinsch. Bilen har kraftigare bakfiädrar och l4 lagers terrängdäck. Den fasta brandutrustningen utgörs förutom av den kraftuttagsdrivna brandpumpen av en skum-/vattenkanon, en skumvätske- och vattentank samt av en anordning för automatisk dosering av skumvätska. Släckning kan göras med såväl rent vatten som med mellanskum och tungskum. Det tryckluftsdrivna skumvätskesystemet är dimensionerat för två vattenfyllningar. För kontinuerlig skumgivning finns ett pumpinjektorsystem för manuell instäillning. Bilen kan med den befintliga mellanskumutrustningen producera
100 000 liter skum per minut med kastliingder om ca l0 meter och en vätskeförbrukning av ungefår 1400 liter per minut. Med skumkanonen, som är av tungskumtyp, produceras ungefär 7000 liter skum per minut av ungefår 800 liter vätska och når en största kastlängd av omkring 30 meter.  Bilen är utrustad med kommunikationsradio och diverse lös brandoch räddningsutrustning.

loading...

TEKNISK DATA

Typ betäckning: Volvo L3154 HS 2222

Längd: 709 cm

Bredd: 230 cm

Höjd: 290

Frigångshöjd: 34 cm

Vänddiameter: 18 m

Axelavstånd: 330 + 125 cm

Spårvidd fram o bak: 170 cm

Tjänstevik inklusiva brandutrustning, skumvätska men exkl. släckvatten besättning och reservdäck 10 110 kg

Totalvikt: 13 210 kg

Största axeltryck fram: 38 800 N (3960 kp)

Största axeltryck bak: 41 900 N (8540 kp)

Däck: 11.00-20" 14 lagers

Ringtryck: 0,54 MPa (5,5 kp/cm2)

 

MOTOR

Typbetäckning: TD 96 AS

Cylinderantal: 6

Cylinderdiameter: 120,65

Slaglängd: 140 cm

Ventilarrangemang: Toppventiler

Effekt: 143,5 kW (195 hk) vid 2200 r/min

Max vrid moment: 726 J (74 kpm) vid 1400 r/min

Tändföljd: 1-5-3-6-2-4

Insprutningspump: Bosch PE 6 B 90 / E 320 RS 1505/11

Insprutare: Munstyckshållare Bosch KBL/103 S 21/13

Munstycke: Bosch DLLA 150 S 140

 

ELSYSTEM

Antal batterier: 2

Kapacitet: 114 Ah senare utförande 113 Ah

Jordad pol: Minuspol

Batterispänning varedera: 12 V

System spänning: 24 V

Generator: Bosch LJ/GQL 600/24-1300 RI

Startmotor: Bosch BPD 6/24 AR 163