Vi letar efter Pulversläpet som tillhör Räddningsbil 913, eller delar till ett, vi hoppas att den som känner till något om Pulveraggregatet hör av sig till oss, se under rubriken kontakt.