Haveriet slutade trots allt bra, besättningen klarade sig utan skador, och flygplatsen kunde öppnas kort efter. Det här var det första haveriet för de nya flygplatsbrandmännen.