Den 10 april 2007 nödlandade en JAS 39 från F 21 utan förvarning på Kallax flygplats, orsaken till att ingen visste om att den var påväg mot Kallax var att flygplanet kolliderat med en större fågel som hade orsakat omfattande skador på flygplanets radio och identifieringsutrustning, vilket medförde att flygföraren inte kunde meddela sin situation. flygföraren lyckades med skicklighet och tur hålla flygplanet kvar på rullbanan, och tack vare de så blev skadorna inte så omfattande.

När flygmaskinen väl stannade följde föraren nödinstruktionerna och gjorde en nödurstigning på marken efter att ha skjutit bort huven.

Landningsbanan blev efter händelsen delvis avspärrad i cirka 1 timme och 30 minuter.

 

Insatsledarens berättelse om vad som skedde då haverilarmet gick. (kommer senare)

Kent Bråborg / Insatsledare