Klicka på loggan för att komma till sidan

Brandhistoriska sällskapet är en rikstäckande ideell förening som har till uppgift att främja  intresset i landet av att dokumentera, bevara, samla och vårda och Svensk brandkårshistoria.
Det gäller exempelvis äldre föremål, fordon och dokument, så att framtida brandmän och kommuninvånare ska kunna se och ha förståelse för vår del i samhällets utveckling.