RFN MUSEUM inrymt i en av basens äldsta hangarer, speglar provplatsens utveckling under dess drygt 50-åriga historia med start 1958. Den provplats som har det största provområdet över land i Europa och med en teknisk kompetens likvärdig med kvalificerade utländska provplatser. Ambitionen har varit att visa utvecklingen av den unika målflygverksamheten men även av den tekniska utvecklingen inom radar/inlednings- och presentationssystem, optisk inmätning, telemetri och kommunikation, som erfordras för genomförande av kvalificerad robotprovning.
En unik samling av "förarlösa" fjärrstyrda målflygplan tillhör givetvis rariteterna där bl.a. Jindivik är en speciell attraktion. Jindivik var nämligen det första förarlösa flygplan som flögs i Sverige, vilket skedde den 11 maj 1959 på RFN. Med Jindivik genomfördes 104 måluppdrag innan den pensionerades 1964.
Museet innehåller också en omfattande bildutställning, samt en konferensdel inramad med bildkavalkad exponerande RFN med provplatssystem i nutid. I museets samlingar ingår också några flygplan och en helikopter: J 32 B (utrustad som måldragare), J 33 Venom Mk 51 (i tjänst på RFN 1958 - 1968 för målgång, utprovning av släpmål samt följeflygplan till Jindivik), Hkp 3 (Agusta Bell 204), Hkp 2 (Alouette) samt en JA 37. En J 35 F ingår numera också i samlingarna efter montering och uppsnyggning. De två sistnämnda representerar de flygplan som genomfört mest robotskjutning vid RFN.
Idén till ett museum väcktes vid RFN 40-årsjubileum 1998 av en grupp RFN-veteraner. En arbetsgrupp ur RFN Veteranklubb som bildats i november 1998 (se länk) påtog sig uppgiften att skapa ett museum i den av Chefen RFN anvisade hangaren. Vid en ceremoni den 11/5 1999 i samband med 40-års minnet av den första Jindivikflygningen överlämnades museet till CRFN. Veteranklubben åtog sig att fortsätta med utformning och vård av museet. Efter en kurs i utställningsteknik arrangerad av Norrbottens museum år 2001 beslutades att förändra interiören och efter stora ideella arbetsinsatser kunde veterangruppen 2002 återinviga museet i dess nuvarande enl. experter smakfulla utformning.