Räddningsterrängbil 4ll2 är byggt på chassi till terrängbil 40 med dubbel hytt

Som har plats för förare och fyra passagerare. Bilen är främst avsedd för snabb släckning, räddning samt bärgning och bortforsling av havererat flygplan. Den kan dessutom användas vid andra räddnings- och försvarsuppgifter inom flygbasen.


Bilen är sexhjulsdriven och har differentialspärrar på alla axlar, framhjulsdriften inkopplas när man lägger i terrängväxeln. För köldstart av motorn har bilen eluppvärmd och isolerad batterilåda, motorvärmare, hjälpstartsanslutning och termostart.


Växellådan är automatisk. Den har ett motorvarvtalsberoende kraftuttag för drivning av en brandpump. Bromssystemet har tvåkrets direktverkande tryckluftsbromsar med speciell terrängbromsfunktion. I den påbyggda karossen finns en luftflaska med fjärrstyrd ventil frö snabbfyllning av parkeringsbromssystemet. Styrsystemet har hydraulisk servostyrapparat och styrindikator I räddningsutrustningen ingår vinsch, påbyggd kaross med värme- och släckningssystem. Vinschen sitter på ramens högra sida.


I den påbyggda karossen finns delar av räddningsutrustningen, bl a instrument och manöverorgan, kommunikationsradio, elsystem 24 V och 220/380V släckmedelstank och brandpump.


Brandpumpen matar en släckmedelskanon på förarhyttens tak och fyra tryckutttag. Till uttagen är en mellan och tungskumrör slanganslutna på vardera sida av bilen. Kanonen och uttagen kan fjärrmanövreras från förarplatsen. Släckmedelstanken kan fyllas från en brandpost eller från en vattentäkt med en motorspruta som ingår i utrustningen. Skumvätska fylls direkt i tanken med en skumvätskepump.


För att vintertid hindra frysning av vätskan är karossen isolerad och försedd med flera värmesystem. Systemen drivs delvis från motorns kylsystem eller med en dieseldrivet värmeaggregat, dels från en yttre 220/380 V nätanslutning. För temperaturhöjning av släckvätskan finns dessutom möjligheten till rundpumpning med brandpumpen.

Bilder från renoveringen av vår  4112